Ventiler

Ventilimpregnering
– Når overflatebehandling ikke er nok

 

Ved impregnering av trekonstruksjoner kan det være vanskelig å sikre at impregneringsmidlet trenger tilstrekkelig langt inn i treverket med en overflatebehandling. I stedet kan du bruke impregneringsventiler for å få impregneringsmidlet helt inn i treverket.

Når bruker du impregneringsventiler?

Når du skal forebygge eller bekjempe sopp- og insektangrep i treverk, er det lurt å legge en strategi for hvordan du best kan løse oppgaven. I den strategien må du derfor vurdere hvordan du best får middelet til å trenge godt nok inn i treet til at det gir ønsket effekt.

Her kan ventilimpregnering hjelpe hvis f.eks.

  • Treverket er overflatebehandlet
  • Trekonstruksjonen er veldig stor
  • Det er ikke mulig å påføre produktet på alle sider av treet

Hvis overflaten er overflatebehandlet, kan ikke impregneringsmidlet trenge inn med mindre overflaten er fullstendig renset for overflatebehandling. I store eller utilgjengelige trekonstruksjoner kan det også være vanskelig å oppnå tilstrekkelig dekning slik at man får ønsket effekt av impregneringen. Her sørger impregneringsventiler for at impregneringsmidlet kommer rett inn i treets kjerne og impregnerer det fra innsiden og ut.

Hvordan bruke impregneringsventiler?

Fremgangsmåten for bruk av impregneringsventiler er ganske grei. Bare følg instruksjonene her, så er du klar for første og gjentatte behandlinger på kort tid.

Du vil trenge:

  • Bore
  • Hammer
  • Ventiler
  • Luftløs sprøytepistol av typen Wagner W180

Slik impregnerer du ventiler:

  • Bor hull i treet med samme diameter som den valgte ventilen. Hullene kan bores ned til 10-15 centimeter avstand og boret til de er 12 mm fra motsatt side.
  • Plasser plastventilen i borehullet og bank den inn med en hammer.
  • Pumpe nå ProtoxSvamp eller ProtoxInsekt inn i treet ved hjelp av den spesielle overgangsslangen som er festet til sprøytepistolen. Trykket under injeksjonen skal være 5-10 bar, med høyest trykk i nytt trevirke. En tilbakeslagsventil hindrer at impregneringsvæsken renner ut av ventilen, og det høye trykket sørger for en god fordeling av impregneringsvæsken i treverket.

Vi anbefaler at du behandler minst 2 ganger (helst mer) med 12-24 timers mellomrom.

Etter behandlingen må du la ventilen stå i treverket slik at den kan brukes til senere etterbehandling.

Er du i tvil om fremgangsmåten? Vår klient FUGTEK A/S har vært så nyttig at demonstrere hvordan man impregnerer ventiler.

Se videoen her:

Kontakt oss, hvis du vil høre mer om impregnering eller trenger en sprøytepistol eller impregneringsventiler. Da hjelper vi deg videre.

Også lese

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm