Protox Handboken

Protox Handboken

Denna bok är ett praktiskt arbetsredskap för hantverkare, arkitekter, byggnadskonstruktörer, fastighetsinspektörer och andra som i sitt dagliga arbete ibland utsätts för angrepp av svamp, röta, mögel eller insekter. Boken hjälper icke-experter att identifiera vad de ska se och vad de ska göra för att mildra attacken. Boken är alltså en hjälp för att skilja mindre allvarliga attacker från allvarliga attacker som kräver särskild teknisk assistans.

Du kan ladda ner Protox-handboken här