Protox Luktfri för rengöring av personliga tillhörigheter

Att städa lös egendom är alltid en utmaning. Är det fråga om "hårda" ytor så är problemet inte så stort, eftersom de oftast tål att tvätta och torka med lite av varje. Likaså tål många textilier att tvättas, men när vi kommer till stoppade möbler finns det utmaningar både med lukt och kanske även med mögel.

Mögel är svårt att ta bort på djupet

Om det finns mögeltillväxt är vår ståndpunkt alltid att du ska kassera de stoppade möblerna, eftersom det inte finns någon metod som kan ta bort påväxt "på djupet". Och eftersom stoppningen, sett från formens sida, är snyggt porös och tillgänglig, kommer det alltid att finnas en viss grad av tillväxt på djupet om tillväxt syns på ytan.

Du kanske kan ta bort den ytliga tillväxten, men att försöka ta bort den djupa tillväxten kommer i de allra flesta fall i bästa fall resultera i att du blir kvar med ett dött mögel i klädseln. Och oavsett om mögeln är levande eller död, kommer en person som är allergisk mot mögel att uppleva exakt samma symtom.

En produkt som inte bleker stoppade möbler

Förutom mögel upplever man ofta att stoppade möbler luktar, och att uppgiften inte är att ta bort mögel, utan bara att rensa upp lukten.

Vi har under många år arbetat med klordioxid som verksamt ämne och i ett antal fall har vi en behandling med klordioxid i form av ProtoxAbScent. vara ett erbjudande om en lösning på ett sådant luktproblem. Fördelen med klordioxid är att vid användning av ProtoxAbScent tränger klordioxidgasen in genom klädseln och tar bort lukten på djupet, men nackdelen är att behandlingen tar relativt lång tid.

Klordioxid, i form av ProtoxHysan kan inte rekommenderas på stoppade möbler, då klordioxidlösningen kan få färgade textilier att blekna - det har alla ni som bär svarta arbetskläder och som jobbar med ProtoxHysan upptäckt själva.

Vi har därför länge letat efter en produkt som utan problem kan användas direkt på färgade textilier och är nu klara med ProtoxLuktfri. ProtoxLugtfri är baserad på bakteriekulturer och enzymer och innehåller givetvis INTE parfym eller andra luktämnen.

ProtoxLugtfri är avsedd att sprayas direkt på de illaluktande ytorna som hund- och katturin, kräks etc. Och till skillnad från klordioxid (ProtoxHysan) bleker inte ProtoxLugtfri.

Om det är fråga om luktämnen som trängt långt in i klädseln, såsom tobaksrök, eldlukt etc., rekommenderas att kombinera "ytsaneringen" med ProtoxLugtfri med en djupgående luktsanering med klor dioxid i gasform (ProtoxAbScent).