ProtoxHysan

ProtoxHysan är ett specialmedel för rengöring och desinfektion vid mögel. Produkten kan även användas för att ta bort lukt och desinficera efter bakterier, jäst och mögelangrepp.

 • Desinfektion och rengöring vid mögelangrepp
 • Eliminerar dålig lukt
 • Desinfektion vid bakterietillväxt
 • Påverkar inte inomhusklimatet negativt
 • Appliceras som traditionella rengöringsmedel
 • Kan användas av ALLA – både proffs och privatpersoner

Fördelarna med ProtoxHysan

Med ProtoxHysan får du en produkt med många funktioner och alternativ. Produkten är särskilt bra på att ta bort mögel, ta bort lukt och desinficera. Medlet används som andra rengöringsmedel och kan kombineras med mekanisk rengöring med en styv borste.

En av de största fördelarna med ProtoxHysan är att produkten bryter ner mögel och bakterier ända in i cellväggen. Det innebär att all mögel tas bort – både levande och död.

En annan stor fördel är att ProtoxHysan inte påverkar inomhusklimatet (se ProtoxHysans inomhusklimatrapport). Klordioxiden bryts ner till syre och salt.

En tredje fördel med ProtoxHysan är att medlet både tar bort lukt och desinficerar efter t.ex. rörbrott, stigande avloppsvatten och avlidna djur och människor. ProtoxHysan desinficerar även för bakterier. Det är därför en föredragen produkt när det kommer till städning och sanitet i dessa situationer.

ProtoxHysan har testats och godkänts

ProtoxHysan ingår/registreras i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkt byggande.

Produkten är testad enligt EN-standarderna EN 1650, EN 1276 och EN 13697. Och enligt en inomhusklimatrapport gjord av Eurofins A/S förorenar inte produkten inomhusklimatet efter användning. Det finns därför ingen begränsning på storleken på det behandlade området.

Användning av ProtoxHysan

Vad är ProtoxHysan

ProtoxHysan är ett specialutvecklat medel mot mögel, för luktproblem och för desinfektion av bakterietillväxt. Produkten kan användas av privata och professionella konsumenter till allt från fönsterbrädor till större renoveringsuppgifter. ProtoxHysan kan därför användas på flera olika sätt och för olika ändamål, beroende på uppgift och omfattning.

ProtoxHysan har en svag klorliknande lukt. Produkten innehåller inte parfym eller andra doftämnen och förorenar därför inte inomhusklimatet efter behandling.

Var använder du ProtoxHysan

 • Kan användas på ytor som påverkas av mögel, luktproblem eller bakterietillväxt

Produkten kan förstöra vissa metaller och bleka färgkänsliga ytor/material.

När använder du ProtoxHysan eller ProtoxBiox

ProtoxHysan och ProtoxBiox används båda för att rengöra mögel och bakterier, men produkterna används på olika sätt och på olika ytor. Därför har vi skapat en användarguide som visar dig när och hur du använder de två produkterna.

Syftet med bruksanvisningen är att uppnå bättre kvalitetskontroll av lösningen av uppgifterna. Därför har vi även tagit in olika metoder för hur både intern och extern kontroll kan utföras i bruksanvisningen.

Bruksanvisningen är i PDF-format. Du kan därför skriva ut, laminera och ta med dig på uppdrag, så att du alltid vet hur du ska gå tillväga för den enskilda uppgiften.

Ladda ner bruksanvisningen här.

Förberedelse

ProtoxHysan kommer både färdigt att använda och koncentrat. Den färdiga sprayflaskan får inte spädas ytterligare. Koncentratet kan spädas efter behov baserat på följande:

Särskilt envis missfärgning: Koncentrerad ProtoxHysan

Kraftiga attacker: 1 del ProtoxHysan + 1 del vatten

Måttliga attacker: 1 del ProtoxHysan + 2 delar vatten

Lätta attacker: 1 del ProtoxHysan + 3 delar vatten

Förbrukningen är ca. 0,5 liter arbetslösning per m2 beroende på basens absorptionsförmåga.

Produkten skall inte röras om före användning.

ProtoxHysan får inte utsättas för temperaturer över 50°C eller tillsättas till syra, eftersom det då kan bildas klordioxid (se databladet).

Säkerställ god ventilation under behandlingen och under torktiden.

Läs alltid bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet innan du använder produkten.

 

När du vill ta bort mögel

Det är viktigt att ta bort orsaken till mögelangreppet. Om orsaken inte tas bort kommer mögeln med största sannolikhet att återvända. I vissa fall går det inte att ta bort orsaken. Här kan du istället förhindra nya mögelangrepp med ProtoxMögel.

Kontroll av mögel för mindre och privata jobb

 1. Ta bort det angripna materialet om möjligt
 2. Dammsug ytan med en dammsugare med HEPA-filter
 3. Spraya på ProtoxHysan och skrubba med en halvstyv borste
 4. Skölj med ProtoxHysan och låt verka i 24 timmar

 

Bekämpa mögel för större uppgifter

 1. Ta så långt som möjligt bort det påverkade materialet (t.ex. tapeter och/eller gips)
 2. Dammsug ytan noggrant med en dammsugare med pollenfilter (mikrofilter)
 3. Blanda ProtoxHysan och vatten i en blom- eller trädgårdsspruta
 4. Spraya ProtoxHysan-lösningen på den mögelangripna ytan
 5. Skrubba ytan noggrant med en nylonborste eller motorskurmaskin tills mögelangreppet lossnar från ytan
 6. Skölj ytan ren med lösningen för att ta bort så mycket mögelrester, partiklar och smuts från ytan som möjligt
 7. Lämna den "våta" Hysan-behandlade ytan i upp till 1 dygn, så att medlet kan fortsätta verka på ytan, varvid restlukter syresätts (oxideras)

Efter 1 dags arbetstid kan ytan ev torka av med en fuktig trasa. Detta är vanligtvis inte nödvändigt om du följer bruksanvisningen.

 

Andningsskydd för större uppgifter

Om du måste ta bort mögel på en större yta (mer än några A4-sidor) och särskilt om du måste ta bort mögelangripna material (t.ex. tapeter, puts, puts eller isolering) finns det risk att damm kan släppas och mögelsporer till luften. Vi rekommenderar därför att du använder en respirator av typ P3 eller bättre. En typisk kombinationsrespirator av typ B2/P3 skyddar dig från att andas in partiklar från mögelsvamparna och från att andas in aerosoler när du sprayar med ProtoxHysan.

Doftborttagning med ProtoxHysan

Du kan också ta bort dålig lukt med ProtoxHysan. Lukten kan ha kommit från mögeltillväxt, bakterietillväxt, döda djur, lik och annat.

Lukten avlägsnas genom att blötlägga eller tvätta de angripna ytorna med ProtoxHysan eller genom dimsprutning med produkten. Dimsprutning är särskilt effektiv i svåråtkomliga utrymmen.

Behandlingen kan även kombineras med ProtoxAbScent-påsen, som hängs upp för att avlägsna restlukter.

Efter användning

Torktiden är 4-8 timmar vid 20°C.

Redskap och verktyg rengörs med tvål och vatten efter användning.

Produkten ska förvaras mörkt och kallt och får inte förvaras tillsammans med livsmedel.

ProtoxHysan har en hållbarhet på 12 månader i oöppnad förpackning.

Tomma förpackningar kan slängas tillsammans med hushållsavfallet.

Kvalitetskontroll

Vill du själv kontrollera om formen är borttagen kan du göra det med en ProClean test. ProClean-testet är ett standardproteintest som visar om mögelproteinerna har tagits bort. Du kan utföra testet redan 10-15 minuter efter att du använt ProtoxHysan. Läs mer om ProClean här.

Läs också

Förpackningsstorlekar

0,5 liters sprayflaska redo att användas
.
2,5 liters plastburk, koncentrat
5,0 liter plastburk, koncentrat
.

CLP-klassificering

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Säkerhetsdatablad kan beställas på begäran.

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm