ProtoxFogRen

ProtoxFogRen är ett verktyg som tagits fram för att ta eliminera mögel och missfärgningar på fogar i fönsterbrädor och i badrummet.

ProtoxFogRen består av 2 produkter som var och en löser sin del av uppgiften:

 • Första steget eliminerar organisk påväxt.
 • Andra steget bleker ytan där missfärgningar uppstått.

ProtoxFogRen Set:

 • Tar effektivt bort mögel med ProtoxHysan
 • Tar även bort missfärgning från mögel med ProtoxFogRen gel
 • Allt som behövs i en box, enkel att använda
 • Förorenar inte inomhusklimatet enligt VOC inomhusklimatrapporten

Användning av ProtoxFogRen-satsen

Vad är ProtoxFogRen?

ProtoxFogRen är ett specialutvecklat set som effektivt tar bort mögel och missfärgningar orsakade av mögel. Produkten är klar att använda och lätt att dosera.

Setet innehåller:

 • ProtoxHysan (500 ml) ProtoxHysan är ett specialmedel för rengöring och desinficering av mögel.
 • Nylonborste (1 st)
 • ProtoxFogRen (250 ml) ProtoxFogRen är en gel som tar bort missfärgning på djupet. OBSERVERA! ProtoxFogRen får inte användas före tidigare behandling med ProtoxHysan.
 • Appliceringspenna (1 st)
 • Användningsinstruktioner
 • Gummihandskar
 • Pip för FogRen flaska

Var använder du ProtoxFogRen?

Används på gummifogar och hårda fogar där det finns mögeltillväxt.

Används på gummifogar och hårda fogar där det finns mögeltillväxt.

Hur använder du ProtoxFogRen-setet

RENGÖRING AV FOGAR I FÖNSTERKARM

STEG 1

 1. Om det är mycket tillväxt på ytan är det fördelaktigt att dammsuga först med en dammsugare med pollenfilter (hepa-filter).
 2. Spraya ProtoxHysan försiktigt på fogen och skrubba med nylonborsten tills all mögel har lossnat. Var noga med att inte borsta skarven i bitar.
 3. Torka bort mögelrester med en fuktig trasa.
 4. Låt ytan torka.

STEG 2

Efter rengöring kan det fortfarande finnas missfärgning som sitter djupt i fogen. Detta kan tas bort med ProtoxFogRen gel.

 1. Täck ömtåliga ytor eller platser där ProtoxFogRen inte får appliceras.
 2. Fäst den medföljande pipen på FogRen-flaskan
 3. Fyll injektionspennan med ProtoxFogRen.
 4. Applicera försiktigt gelen med spackelpennan och låt verka över natten.
 5. Skölj med ljummet vatten eller torka av med en fuktig trasa. Töm och rengör pennan med rent vatten efter användning.

Vid omfattande missfärgning, upprepa behandlingen.

RENGÖRING AV FOGAR I FÖNSTERKARM

STEG 1

 1. Om det är mycket tillväxt på ytan är det fördelaktigt att dammsuga först med en dammsugare med pollenfilter (hepa-filter).
 2. Spraya ProtoxHysan försiktigt på fogen och skrubba med nylonborsten tills all mögel har lossnat. Var noga med att inte borsta skarven i bitar.
 3. Torka bort mögelrester med en fuktig trasa.
 4. Låt ytan torka.

STEG 2

Efter rengöring kan det fortfarande finnas missfärgning som sitter djupt i fogen. Detta kan tas bort med ProtoxFogRen gel.

 1. Täck ömtåliga ytor eller platser där ProtoxFogRen inte får appliceras.
 2. Fäst den medföljande pipen på FogRen-flaskan
 3. Fyll injektionspennan med ProtoxFogRen.
 4. Applicera försiktigt gelen med spackelpennan och låt verka över natten.
 5. Skölj med ljummet vatten eller torka av med en fuktig trasa. Töm och rengör pennan med rent vatten efter användning.

Vid omfattande missfärgning, upprepa behandlingen.

UPPMÄRKSAMHET!

 • Undvik att droppa med ProtoxFogRen på ställen du inte vill ha den på, då den kan bleka/missfärgas.
 • Kan skada natursten och mörka fönsterbrädor.
 • Försök alltid på en mindre synlig plats.
 • Täck med maskeringstejp om det behövs.
 • Förvara utom räckhåll för barn.

Läs också

Förpackningsstorlekar

Set med 500 ml ProtoxHysan och 250 ml ProtoxFogRen.

CLP-klassificering

Varning

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm