ProtoxDes Ytdesinfektion

ProtoxDes är ett desinfektionsmedel baserat på hypoklorsyra för skonsam desinfektion av i stort sett alla ytor.

 • Dödar mikroorganismer som bakterier, virus etc.
 • Kan användas på ytor som tål vatten och salt
 • Är skonsam mot både hud och yta
 • Är alkoholfri och parfymfri
 • Lämnar ingen kvarvarande kemi efter behandling (endast salt)
 • Kan användas av ALLA – både proffs och privatpersoner
 • Godkänd av livsmedelsverket i Danmark J. nr. 2021-29-7105-00115

Fördelarna med ProtoxDes ytdesinfektion

En av de viktigaste sakerna med en bra desinfektion är att den är både effektiv och skonsam. Med ProtoxDes Ytdesinfektion får du både och – både för ytan som ska desinficeras och för miljön. Desinfektionsmedlet dödar mikroorganismerna på ytan, t.ex. bakterier och virus.

Samtidigt är det skonsamt mot ytor som tål vatten och salt, eftersom ProtoxDes Surface Disinfection bygger på underklorsyra som bildas genom elektrolys av saltvatten. Efter användning bryts det ner till syre, vatten och bordssalt. Det gör att du inte behöver skölja efteråt utan bara torka av efteråt med en trasa.

ProtoxDes ytdesinfektion lämnar därför inga rester av kemikalier. Detta gör ProtoxDes Ytdesinfektion skonsam mot arbetsmiljön under behandlingen och inomhusmiljön efter behandlingen. Och produkten är både alkoholfri och parfymfri.

Metoden har varit känd sedan 1970-talet och det är idag känt att underklorsyra är mer än 100 gånger så effektiv för ytdesinfektion som vanligt klor (hypoklorit) och väteperoxid (väteperoxid). Och det är utan blekning av textilier och liknande material.

ProtoxDes Surface Disinfection stödjer FN:s hållbarhetsmål på bästa sätt, eftersom det produceras med hållbar energi och efter desinfektion naturligt bryts ner till sina utgångsmaterial – vatten och bordssalt. Produktion och användning bildar alltså ett slutet kretslopp som bara förbrukar den tillförda förnybara energin.

ProtoxDes ytdesinfektion har testats

ProtoxDes Surface Disinfection är testad enligt EN-standarderna EN 14476, EN 1276 och EN 13704. Testresultaten dokumenterar att ProtoxDes Surface Disinfection dödar bakterier och virus. Resultaten mättes efter 5 minuter på rena ytor.

Samtidigt har inga fall av sensibilisering eller allergi mot den aktiva substansen hypoklorsyra registrerats inom de koncentrationsgränser som används för desinfektion. Det betyder att du förbättrar din arbetsmiljö när du använder ProtoxDes Surface Desinfektion jämfört med många andra desinfektionsmedel.

ProtoxDes ytdesinfektion är inte heller föremål för märkning. Den kan användas av alla – både privata och professionella. Det måste också användas på ytor som kommer i frekvent kontakt med livsmedel.

Godkänd av livsmedelsverket i Danmark J.nr. 2021-29-7105-00115

Användning av ProtoxDes ytdesinfektion

Vad är ProtoxDes Ytdesinfektion?

ProtoxDes löser alla uppgifter inom ytdesinfektion i hemmet, skolor och daginstitutioner, hotell- och restaurangbranschen, idrotts- och hälsoanläggningar, inom detaljhandeln och överallt där man vill ha en hälsosam och infektionsfri miljö.

Var använder du ProtoxDes Ytdesinfektion?

 • Kan användas på alla ytor som tål vatten och salt.
 • Kan användas på ytor i samband med mat.
 • ProtoxDes bleker inte ömtåliga ytor som stoppade möbler, mattor eller kläder – men i vissa fall kräver det en efterbehandling med vatten för att undvika saltsköldar.
 • Koppar- och mässingsytor/föremål bör torkas med en trasa urvriden i vatten, eftersom de kan vara känsliga för salt.

Arbetsmiljö och säkerhet

Varken produkten eller den aktiva substansen klassificeras som fria enligt CLP-förordningen. Det finns därför inga särskilda försiktighetsåtgärder vid användning av ProtoxDes.
Obs: Alla produkter som innehåller vatten riskerar att torka ut huden vid långvarig eller upprepad användning. Personer med särskilt ömtålig eller mycket torr hud kan därför med fördel använda skyddshandskar.

Användning

ProtoxDes appliceras med en spray och torkas sedan av med trasa efter ca. 5 minuter

Efter användning

ProtoxDes kräver ingen efterbehandling.

Läs också

Förpackningsstorlekar

500 ml sprayflaska
5 liters påfyllningsburk

CLP-klassificering

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm