Protox Aquagrund2

ProtoxAkvagrund2 är träskydd för behandling av nytt och gammalt utomhusträ som ska skyddas mot röta, svamp och blåsplitter.

 • Förhindrar röta, svamp, blånad och mögelpåväxt
 • Förseglar ytor mot mögelangrepp på otillgängliga platser som takkonstruktioner, invändiga väggkonstruktioner och under klinkergolv
 • Kan användas på obehandlat träverk utomhus – nytt och gammalt – t.ex. fönster, dörrar, trädäck, staket och carportar

Fördelarna med ProtoxAkvagrund2

ProtoxAkvagrund2 är ett träskyddsmedel som erbjuder skydd mot röta, svamp, mögel och blånad, och är dessutom enkelt att använda. Det effektiviserar arbetet genom att minska tidsåtgången. Genom att välja ProtoxAkvagrund2 säkerställer du även att du följer arbetsmiljölagstiftningens rekommendationer om att välja den minst skadliga produkten, tack vare dess låga riskklassificering.

Om du står inför utmaningen att behandla mögel på en plats som är svår att nå, är ProtoxAkvagrund2 det självklara alternativet. Detta medel förseglar effektivt mögelangrepp på platser där det varken är praktiskt genomförbart eller ekonomiskt försvarbart att avlägsna dem. ProtoxHysan. Sådana svårtillgängliga platser kan vara:

 • Takkonstruktioner med sluttande väggar
 • Undertak i plywood
 • Spånskiva i väggkonstruktioner
 • Gips inuti väggkonstruktioner
 • Under klinkergolv
 • I kabelkanaler

ProtoxAkvagrund2 är testad och godkänd

ProtoxAkvagrund2 innehar alla relevanta godkännanden enligt svensk och EU-lagstiftning. Produkten har genomgått tester för skydd mot blånad, röta och svamp och är godkänd i enlighet med EN-standarderna EN 84, EN 73 och EN 152.1.

ProtoxAkvagrund2 uppfyller kraven i arbetsmiljölagen om att välja den minst skadliga produkten, då den inte är klassificerad som farlig, hälsovådlig eller motsvarande. Detta gör ProtoxAkvagrund2 till ett säkert val för ditt arbete.

ProtoxAkvagrund2 är godkänd i Danmark med numret MST 578-23-1.

ProtoxAkvagrund2 är godkänd i Sverige med nummer 4745-1-1.

ProtoxAkvagrund2 är godkänd i Norge med nummer NO-2013-0028.

Tillämpning av ProtoxAkvagrund2

Vad är ProtoxAkvagrund2?

ProtoxAkvagrund2 är ett färglöst, vattenbaserat medel för att skydda obehandlat utomhusträ mot röta, svamp, mögel och blånad. Produkten kan även försegla otillgängliga områden mot mögeltillväxt, t.ex. takkonstruktioner, invändiga väggkonstruktioner och under klinkergolv.

ProtoxAkvagrund2 har enbart en svag lukt vid applicering och efter torkning är den helt luktfri.

Observera att en yta behandlad med ProtoxAkvagrund2 får minskad ånggenomsläpplighet. En yta behandlad med ProtoxAkvagrund2 kan därför komma att fungera som en ångspärr. Tänk på detta när du väljer behandlingsmetod.

Var använder du ProtoxAkvagrund2?

 • Används på nytt och gammalt, obehandlat, utomhus träslöjd
 • Kan användas för träskydd på t.ex. fönster, dörrar, träterrasser, tak, takfot, vindavvisare, staket, carportar och undertak gjorda av plywood eller andra trämaterial
 • Kan användas för att täta mögeltillväxt, t.ex. på takkonstruktioner, invändiga väggkonstruktioner och under klinkergolv
 • Används på trä med en temperatur över 5°C, en relativ luftfuktighet under 80 % och en träfuktighet under 18 %

Förberedelse

ProtoxAkvagrund2 är klar att användas och får inte spädas ytterligare.

Förbrukningen är ca 4-6 m2 per liter, men det beror mycket på träets sugförmåga. På nytt trä kan produkten behöva upp till 8 m2 per liter.

Produkten måste röras om före användning.

Säkerställ god ventilation under behandlingen och under torktiden.

Läs alltid säkerhetsdatabladet innan du använder produkten.

Användning

ProtoxAkvagrund2 kan appliceras med pensel, genom sprutning, doppning eller appliceringsmaskin.

Undvik spill av produkten på marken eller i vattendrag.

Utför alltid behandlingen på en förstärkt yta eller med överdrag.

Efter användning

Torktiden är ca. 1-2 timmar innan ytan är torr vid beröring och ca. 24 timmar tills den är klar för övermålning. Torkning görs bäst vid en temperatur på 23°C och en relativ luftfuktighet på 60 %.

Redskap och verktyg rengörs med tvål och vatten efter användning.

ProtoxAkvagrund2 är hållbar i minst 2 år i oöppnad förpackning och ska förvaras frostfritt.

Tomma förpackningar och rester kan slängas med hushållsavfallet.

Om trä behandlat med ProtoxAkvagrund2 utsätts för vind och väder ska det skyddas med en ytbehandling som löpande ska underhållas enligt tillverkarens anvisningar. Alla produkter för utomhusträslöjd kan användas

Läs också

Förpackningsstorlekar

5,0 liters plastdunk

 

CLP-klassificering

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm