Protox HP18

Protox HP18 är ett väteperoxidbaserat desinfektionsmedel med dödlig effekt på virus, bakterier, jästsvampar, mögel och sporer.

  • HP18 är biologiskt nedbrytbar, doftfri, giftfri, icke allergi-framkallande och lämnar enbart syre och vatten som restprodukter.
  • HP18 efterlämnar inga skadliga ämnen eller beläggningar i inomhusmiljön eller behandlade ytorna.

Som proffessionell användare kan du köpa ProtoxHP18 direkt från oss. Kontakta oss för att höra mer.

Fördelarna med ProtoxHP18

Protox HP18 är ett väteperoxidbaserat desinfektionsmedel med dödlig effekt på virus, bakterier, jästsvampar, mögel och sporer. HP18 är biologiskt nedbrytbar, doftfri, giftfri, icke allergi-framkallande och lämnar enbart syre och vatten som restprodukter. HP18 efterlämnar inga skadliga ämnen eller beläggningar i inomhusmiljön eller behandlade ytorna.

ProtoxSkybrud har testats

ProtoxHP18 är testad enligt EN 1276.

Vad är Protox Cloudburst?

ProtoxHP18 är ett professionellt desinfektionsmedel som effektivt neutraliserar bakterier som lämnas kvar av stigande avloppsvatten och ytvatten i samband med rörbrott och andra översvämningssituationer.

Produkten lämnar inga kända allergiframkallande ämnen på behandlade ytor eller i inomhusmiljön. 

När Protox HP18 kommer i kontakt med mögel, bakterier etc. bildas ett skum grund av frigörandet av syre. Detta är tecken på att utvecklandet av syre samt reaktionen som eliminerar de sjukdomsframkallande organismerna är aktiv.

Var använder du ProtoxSkybrud?

  • Används på alla ytor och lösöre som påverkas av avlopp, ytvatten och översvämningar.
  • Använd vid en temperatur över fryspunkten

Förberedelse

ProtoxHP18 är färdig att använda och får inte spädas ytterligare.

Förbrukningen är ca. 1 liter per 6-10 m2 beroende på ytans sugkraft.2.

Produkten skall inte röras om före användning.

Läs alltid säkerhetsdatabladet innan du använder produkten.

säkerhet

All kontakt med material och personlig egendom som varit i kontakt med avlopp, ytvatten och översvämningar medför risk för kontakt med farliga bakterier. Därför är det viktigt att skydda sig med handskar och skyddskläder oavsett kontaktnivå.

Oxidation kan förekomma på obehandlade metaller som koppar och mässing och blekning vid känsliga textilier. Vid känsliga ytor, utför materialprov innan fullskalig applicering.

Användning

ProtoxHP18 kan appliceras med lågtrycksspruta eller liknande.

När Protox HP18 kommer i kontakt med mögel, bakterier etc. bildas ett skum grund av frigörandet av syre. Detta är tecken på att utvecklandet av syre samt reaktionen som eliminerar de sjukdomsframkallande organismerna är aktiv. Effekttiden varar ca. 60 minuter. Efter skummet avtal skall ytan antingen sköljas av eller låta ligga under 12 timmar.

Efter användning

Redskap och verktyg sköljs med vatten efter användning.

ProtoxHP18 skall förvaras i originalförpackning och tåla frost.

Produkten är hållbar i upp till 1 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning.

Tomma förpackningar kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Rester lämnas till kommunal sophämtning.

Läs också

Förpackningsstorlekar

5,0 liters plastdunk

CLP-klassificering

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm