Prices

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin bibendum ultricies nunc, eu interdum enim convallis pretium.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin bibendum ultricies nunc, eu interdum enim convallis pretium. Quisque eu neque augue. Aliquam egestas nunc at efficitur faucibus. Praesent mauris eros, tincidunt id enim sodales, rhoncus malesuada ligula.

Vivamus quis purus nec sapien pellentesque imperdiet. Nullam porttitor augue mi, sit amet luctus est tincidunt sed. Donec tempus bibendum ex, nec vehicula elit.

WHY CHOOSE US

Our Benefits

Cras a elit sit amet leo accumsan volutpat. Suspendisse hendrerit vehicula leo, vel efficitur felis ultrices non. Integer aliquet ullamcorper dolor, quis sollicitudin. Integer aliquet ullamcorper dolor, quis sollicitudin.

Insektsmedel som ProtoxInsekt är generellt godkända för användning i användningsklass 1 jfr. DS/EN 335-1. Det vill säga inomhus, där det inte finns risk för direkt befuktning eller återfuktning till följd av kondens (om så är fallet har vi en användningsklass 2 eller 3 situation).

Det finns ett antal situationer där en användningsklass 1-situation blir en användningsklass 2-situation, t.ex. vid rörbrott under golv eller kondens till följd av blockerad eller utebliven ventilation. Vid reparation av det trasiga röret eller återetablering av ventilationen blir konstruktionen torr och vi har återigen en användningsklass 1 situation där Protox Insect kan användas.

Produkter som ProtoxInsekt får endast användas av proffs, då man bedömer att de har kompetens att avgöra vilken användningsklass situationen tillhör.

Ett oxidationsmedel är ett ämne som kemiskt bryter ner mögel, bakterier, virus och dålig lukt.

Gemensamt för de oxidationsmedel som Protox använder i ProtoxHysanProtoxBioxProtox frånvaroProtoxMille och Protox HP18  är att de belastar inomhusklimatet och arbetsmiljön så lite som möjligt.

Natriumbisulfit och natriumtiosulfat finns inte i varken ProtoxHysan eller ProtoxBiox, men finns listade i produkternas säkerhetsdatablad, då de används för att neutralisera ProtoxHysan och ProtoxBiox vid spill eller spill.

Klordioxid är en mycket instabil och reaktiv gas, som fungerar som ett desinfektionsmedel eftersom den bryter ner (oxiderar) cellmembranet hos bakterier, svampar, virus mm.

Klordioxid bryts ner mycket snabbt av solljus och lämnar bara syre och salt (bordssalt).

Hypoklorit är den aktiva ingrediensen i välkända hushållsprodukter Klor, Klorrent etc., som i decennier har varit några av de mest använda desinfektionsmedlen i Danmark.

Danmarks Naturvårdsverk har placerat hypochorit på sin lista över oönskade ämnen (LOUIS). Naturvårdsverket i Danmark misstänker att hypoklorit bildar miljö- och hälsoskadliga biprodukter när den kommer i kontakt med ämnen som förekommer naturligt i naturen och i synnerhet i vattenmiljön. Därför arbetar Danmarks Naturvårdsverk för att hypoklorit ska förbjudas i EU.

Dessutom är hypoklorit finns på Naturvårdsverkets lista över oönskade ämnen (LOUIS).

baner
baner