Tränedbrytande svampar

indeklima Beskrivning

Hur man känner igen tränedbrytande svampar:

Tränedbrytande svampar finns oftast i träverk, men vissa svampar (t.ex. Äkta hussvamp) kan även växa i andra byggmaterial som murverk och betong.

Tränedbrytande svampar bildar ofta fruktkroppar med hatt och fot eller växer ut som konsoler, vilket man ofta ser på träd i skogen. Många svampar växer även utöver byggnadsmaterial. När de är ”bommullsaktiga” kallas de mycel, och när de är trådformiga kallas de för strängmycel.

Dessa tränedbrytande svampar kan bryta ner trä på två sätt. När ett svampangrepp bryter ner träet mycket snabbt (inom några år eller månader) kallas nedbrytningstillståndet för 'svamp'. När träet bryts ner mycket långsamt (över många år) kallas nedbrytningstillståndet för 'röta'. Skillnaden är betydande i försäkringssammanhang.

Till skillnad från mögelsvampar kan tränedbrytande svampar bryta ner trä så att det spricker på tvären eller längs med årsringarna.


Hur man förebygger och bekämpar träförstörande svampar:

Vill du eliminera eller förebygga tränedbrytande svampar för en bättre och säkrare miljö. Prova våra produkter, som effektivt stödjer dig i kampen mot svamp.

Bekämpa och förebygga svampangrepp i byggnader:

Förebyggande av svampangrepp i träslöjd: