Träborrande insekter

indeklima Beskrivning

Hur man känner igen träborrande insekter:

Träborrande eller tränedbrytande insekter kan finnas i träverk – nytt som gammalt

Angrepp av träborrande insekter upptäcks ofta av de runda eller ovala borrhålen i träets yta som insekterna gör. Hålens storlek kan variera från 1-5 mm. Borrhålen kommer när insektslarven har förvandlats till en vuxen insekt och gnager sig igenom träytan. Ibland kommer det därför också ett stänk av borrmjöl från hålen.

Nedbrytning sker när larven gnager sig in i träet och gör larvspår. Beroende på typ och storlek kan larven leva i trädet i flera år och orsaka allt från mindre till större skador.


Hur man förebygger och bekämpar träförstörande insekter:

Vill du bli av med de träborrande insekterna har vi flera produkter som tar bort dem med hänsyn till miljön och din arbetsmiljö.

Kontroll och förebyggande av träförstörande insekter:

Förebyggande av träförstörande insekter: