Vad är substitutionsprincipen?

En viktig del av både kemikalie- och arbetsmiljölagstiftningen är skyldigheten att alltid använda den minst miljö- och hälsoskadliga produkten för att lösa uppgiften.

Protox produkter är designade för att minimera påverkan på människor och miljö så mycket som möjligt, utan att kompromissa med vare sig funktionalitet eller effektivitet.