Vad är natriumbisulfit och natriumtiosulfat?

Natriumbisulfit och natriumtiosulfat finns inte i varken ProtoxHysan eller ProtoxBiox, men finns listade i produkternas säkerhetsdatablad, då de används för att neutralisera ProtoxHysan och ProtoxBiox vid spill eller spill.