Vad är en aktivator?

En aktivator är en produkt som startar eller påskyndar en reaktion eller process.

Till exempel startar aktivatorn en massiv frisättning av klordioxid, dvs ProtoxHysan och ProtoxBiox.