Kan ProtoxMögel användas inomhus?

Ja, ProtoxMögel kan mycket väl användas för att förhindra mögel inomhus.

ProtoxMögel innehåller inga flyktiga ämnen och det sker därför ingen utgasning till inomhusklimatet. ProtoxMögel får dock inte användas där det finns risk för att den behandlade ytan kan komma i kontakt med livsmedel.