Kan man bo i ett rum med ProtoxAbScent-väska?

ProtoxAbScent. fungerar genom att frigöra klordioxid vid kontakt med luftens fuktighet. Vid normal användning överstiger koncentrationen av Klordioxid inte arbetets hygieniska gränsvärde, vilket är den högsta koncentrationen som man måste utsättas för under en 8-timmars arbetsdag.

Eftersom det är skillnad på förhållandena i de behandlade rummen (ventilation, luftfuktighet och temperatur) rekommenderar Protox att man inte vistas länge i rummet med aktiverad Protox AbScent.