Varför har mögel kommit tillbaka efter att ha använt ProtoxHysan?

ProtoxHysan er et desinfektionsmiddel – dvs. produktet slår skimmelsvampen ihjel og afvasker overfladen. Men da ProtoxHysan ikke efterlader rester af det aktive stof, så har produktet ingen forebyggende effekt.

Om det finns risk för att mögelsvampen kommer tillbaka bör man också göra en förebyggande behandling ProtoxMögel efter rengöring med ProtoxHysan. Dessutom bör fuktkällan identifieras och avlägsnas innan mögelangreppet bekämpas.