Hur tar man bort dålig lukt i en bil eller båt?

Vidriga lukter orsakas av en lång rad olika luktämnen som släpps ut i luften. Dessa luktämnen måste brytas ner, vilket ProtoxAbScent. är designad för.

Först avlägsnas orsaken till den dåliga lukten (matrester, spill, kräks etc.) genom regelbunden rengöring eller kassering i den mån det är möjligt.
Den återstående luften avlägsnas sedan med ProtoxAbScent.