Vad är tränedbrytande svampar?

Vednedbrytande svampar är en samlingsbeteckning för en rad mycket snabbväxande svamparter, som t.ex. riktig hussvamp och gulvedssvamp. Gemensamt för dessa svampar är att de bryter ner träet i byggnaden. Angrepp av dessa svampar kan omfattas av täckningen i en byggnadsförsäkring som omfattar svampskador.