Kan jag använda klor för sanering av mögel?

Klor och andra klorhaltiga produkter som innehåller hypoklorit får inte längre användas för desinfektion och därmed avlägsnande av kalk. Dessutom är hypoklorit finns på Naturvårdsverkets lista över oönskade ämnen (LOUIS).

Anledningen till att miljöstyrelsen har listat hypoklorit på sin lista över oönskade ämnen är bristen på uppdaterade data för de potentiella cancerframkallande och mutagena effekterna av dessa ämnen. Dessutom misstänks hypoklorit reagera med naturligt förekommande ämnen och bilda miljöfarliga ämnen som ansamlas i vattenmiljön.

Du kan använda ProtoxHysan istället.

Hysan innehåller klordioxid som inte bildar farliga ämnen. Hysan används globalt som desinfektionsmedel vid t.ex dricksvattenförsörjning.