ProtoxSvampTEST är en produkt som effektivt förebygger och bekämpar träförstörande svampar

  • Förebygger och bekämpar svampangrepp i trä, murverk och betong
  • Kan användas mot svampar som äkta hussvamp, gulvedssvamp, vit vedsvamp, korkhatt och porsvamp
  • Har en förebyggande effekt mot mögel
  • Får endast användas av professionella användare

Fördelarna med ProtoxSvamp Konc

Med ProtoxSvamp Konc kan du bekämpa pågående attacker samtidigt som du förhindrar framtida attacker. Det innebär att kunden får sitt problem löst och skyddas mot ytterligare angrepp av samma och andra svampar.
ProtoxSvamp Konc verkar även förebyggande på nytt trä när du bygger nytt eller byter ut något gammalt. Det ger rätt förbehandling så att du undviker att träet angrips och bryts ner av träförstörande svampar och mögel i framtiden.

ProtoxSvamp Konc har testats och godkänts

Med ProtoxSvamp Konc kan du bekämpa pågående attacker samtidigt som du förhindrar framtida attacker. Det innebär att kunden får sitt problem löst och skyddas mot ytterligare angrepp av samma och andra svampar.
ProtoxSvamp Konc verkar även förebyggande på nytt trä när du bygger nytt eller byter ut något gammalt. Det ger rätt förbehandling så att du undviker att träet angrips och bryts ner av träförstörande svampar och mögel i framtiden.

Användning av ProtoxSvamp Konc

Vad är ProtoxSvamp Konc?

Med ProtoxSvamp Konc kan du bekämpa pågående attacker samtidigt som du förhindrar framtida attacker. Det innebär att kunden får sitt problem löst och skyddas mot ytterligare angrepp av samma och andra svampar.
ProtoxSvamp Konc verkar även förebyggande på nytt trä när du bygger nytt eller byter ut något gammalt. Det ger rätt förbehandling så att du undviker att träet angrips och bryts ner av träförstörande svampar och mögel i framtiden.

Vad är ProtoxSvamp Konc?

Med ProtoxSvamp Konc kan du bekämpa pågående attacker samtidigt som du förhindrar framtida attacker. Det innebär att kunden får sitt problem löst och skyddas mot ytterligare angrepp av samma och andra svampar.
ProtoxSvamp Konc verkar även förebyggande på nytt trä när du bygger nytt eller byter ut något gammalt. Det ger rätt förbehandling så att du undviker att träet angrips och bryts ner av träförstörande svampar och mögel i framtiden.

Vad är ProtoxSvamp Konc?

Med ProtoxSvamp Konc kan du bekämpa pågående attacker samtidigt som du förhindrar framtida attacker. Det innebär att kunden får sitt problem löst och skyddas mot ytterligare angrepp av samma och andra svampar.
ProtoxSvamp Konc verkar även förebyggande på nytt trä när du bygger nytt eller byter ut något gammalt. Det ger rätt förbehandling så att du undviker att träet angrips och bryts ner av träförstörande svampar och mögel i framtiden.

Läs också

Förpackningsstorlekar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CLP-klassificering

Hälsorisker

Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller propikonazol; (+)-1-[2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmetyl]-1H-1,2,4-triazol.
Kan utlösa en allergisk reaktion.

"Biocider måste användas ansvarsfullt.
Läs alltid märkningen och produktinformationen före användning."

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm