Desinfektion

Protox erbjuder företag, institutioner och andra aktörer hjälp med att effektivt förhindra smittspridning. Våra produkter är utformade för att inte bidra till resistensutveckling, vara neutrala för inomhusklimatet och ta hänsyn till miljön i största möjliga utsträckning.

Läs mer