Om Protox

I Protox er vi spesialister innen muggsopp-, sopp-, insekt- og luktsanering. Denne kunnskapen har vi i mange år brukt til å utvikle og produsere midler for bekjempelse av disse levende organismene som truer bygningene og innemiljøene våre. Produktene våre brukes av både profesjonelle aktører og rådgivere i bransjen.

For å dele kunnskapene våre holder vi kontinuerlig kurs, der vi videreformidler erfaringen vår og kunnskapene om problemer og utfordringer i bygninger og innemiljø. Det gjør vi for å hjelpe deg til å  løse problemene profesjonelt med så liten innvirkning på omgivelser, arbeidsmiljø og inneklima som mulig.

Enten du er arkitekt, ingeniør, håndverker eller privatperson, praktisk involvert eller konsulent, du er derfor alltid velkommen til å kontakte oss med din utfordring. Vi garanterer at du får et saklig, brukbart og forståelig svar – også hvis det er noe vi ikke kan hjelpe deg med.

 

Vi selger ikke bare produkter – vi tilbyr løsninger

Vi er en dansk virksomhet som holder til i Kolding, hvor både administrasjon, produksjon og salg er samlet. Herfra har vi gjennom mange år utviklet, testet og produsert våre produkter, slik at de er så skånsomme mot omgivelsene og arbeidsmiljøet som overhodet mulig og lever opp til alle danske og internasjonale krav.

Det vi ofte hører fra kundene våre, som gjør at vi skiller oss ut fra andre, er at de ikke bare får et produkt, men at de sammen med produktet får veiledning og meningsutveksling fram til en løsning.

For oss er det den avgjørende faktoren, og det er noe som vi bruker mange ressurser på å forsikre oss om at du som bruker opplever hver gang.

 

Vår historie og bakgrunn

Protox ble etablert i 2003, men historien strekker seg mye lenger tilbake. I 1982 ble en ung nyutdannet biolog ved navn Ole Munck ansatt som forsker hos en av datidens mest sentrale aktører på trebeskyttelsesmarkedet, nemlig GORI. Ole forsket på inneklima og soppangrep på tømmer og murverk. Denne kunnskapen førte til etableringen av et par fremdeles eksisterende firmaer innen bygningsrådgivning i Danmark, og til at Ole grunnla Protox i 2003.

Kjennetegnende for Protox har fra starten av vært kunnskap og seriøsitet, og med disse ledetrådene fortsetter virksomheten også etter at Ole har gått av med pensjon og stafettpinnen er gitt videre til ny eier.