Ventilimpregnering


När ytbehandling inte räcker till


Vid impregnering av träkonstruktioner kan det vara svårt att få en tillräckligt god inträngning av impregneringsmedlet genom en påföring på ytan. Istället kan man använda impregneringsventiler för att få in impregneringsmedlet ordentligt i träet.


När används impregneringsventiler?

Vid förebyggande och bekämpande av svamp- och insektsangrepp i trä ska inträngning alltid tas med i bedömningen av påföringsstrategin.

Ventilimpregnering kan vara en lösning, om t.ex.

  • Träverket har behandlats med en ytbehandling så är det i praktiken omöjligt att få impregneringsmedlet att tränga in i träverket, om inte ytbehandlingen tas bort fullständigt.
  • Inträngningen kan också vara för liten i stora timmerkonstruktioner, eller i konstruktioner där det inte är möjligt att uppnå en rimlig påföring på alla sidor av timret.

Er overfladen behandlet med overfladebehandling, kan imprægneringsmidlet ikke trænge igennem, medmindre overfladen renses fuldstændig af for overfladebehandling. I store eller utilgængelige trækonstruktioner kan det også være svært at opnå en tilstrækkelig dækning, så du får den ønskede effekt af imprægneringen. Her sørger imprægneringsventiler for, at imprægneringsmidlet kommer helt ind i kernen af træet og imprægnerer indefra og ud.


Användning av impregneringsventiler

Tillvägagångssätt vid ventilimpregnering:

1.

Borra hål i träet med 10-15 cm avstånd. Hålen ska ha samma diameter som ventilen.
Borra hålet så djupt att det är minst 12 mm från motsatta sidan.

 

 

2.

Plastventilen förs in i borrhålet och slås i med en hammare.

 

3.

ProtoxSvamp eller ProtoxInsekt pressas därefter in i träet med hjälp av den särskilda överföringsslangen, som har skruvats fast i en luftfri sprutpistol av typen Wagner W180. Trycket vid injiceringen ska vara 5-10 bar - högst i nytt trä. En kontraventil förhindrar impregneringsvätskan att läcka ut ur ventilen, och det höga trycket säkrar en bra fördelning av impregneringsvätskan i träet. Vi rekommenderar att ni behandlar minst 2 gånger (gärna fler) med 12-24 timmars mellanrum. Efter behandlingen sitter ventilen kvar i träet och kan användas till senare efterbehandling.

 
 

 

Produktdata

Impregneringsventil 9,5 mm, brun
Best. nr. 2013
100 Stk.

Impregneringsventil 12 mm, grå
Best. nr. 2014
100 stk.

Impregneringsslange m dyse
Best. nr. 2025
1 stk.

Sprøytepistol Wagner W180
Best. nr. 2021
1 stk.