ProtoxSvamp - Produktdata

Fortynning:ProtoxSvamp er klar til bruk og skal ikke fortynnes ytterligere.
Forbruk/mur:Bekjempende behandling: 0,75 liter pr.m². Forbyggende behandling: 0,50 liter pr.m².
Forbruk/treverk:Bekjempende behandling: 0,50 liter pr.m². Forbyggende behandling: 0,25 liter pr.m².
Omrøring:Ja.
Påføring:Med pensel, ved sprøyting eller dypping. På grunn av den lave viskositeten kan vanlig sprøyteutstyr benyttes.
Brukstemperatur:> 5°C.
Tørketid:Ca. 8 timer ved 20 °C på porøs overflate.
pH:ca. 7.
Lukt:Lett oljeaktig
Rengjøring:Verktøy rengjøres med vann og såpe
Oppbevaring:ProtoxSvamp er holdbar i minst 2 år i uåpnet emballasje. Oppbevares frostfritt.
Avfallshåndtering:Tom emballasje og rester skal leveres inn til den kommunale avfallsordning for farlig avfall.
Sikkerhet:Les alltid gjennom sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk.