ProtoxSvamp - Bruk

ProtoxSvamp utmerker det seg ved å være helt uproblematisk å jobbe med - også innendørs.

Middelet kan i ufortynnet form brukes som grunning for de fleste overflateprodukter og påføres med rulle, pensel, sprøyte eller ved dypping.

ProtoxSvamp er godt egnet til sprøyting på grunn av den vannaktige konsistensen og krever ikke oppvarming for å kunne benyttes til sprøyting ved lave temperaturer.

Redskap rengjøres bare med vann og såpe.