ProtoxSvamp - Produktdata

Utspädning:ProtoxSvamp är koncentrat och utspätt enligt etiketten
Förbrukning/Murverk:Bekämpande behandling: 0,75 liter per. m². Förebyggande behandling: 0,50 liter per. m².
Förbrukning/Träverk:Bekämpande behandling: 0,50 liter per. m². Förebyggande behandling: 0,25 liter per. m².
Omrörning:Ja.
Applicering:Med pensel, via sprayning eller doppning. På grund av den låga viskositeten kan vanlig sprayutrustning användas.
Användnings-temperatur:> 5°C.
Torktid:Ca. 8 timmar vid 20°C på porös yta.
pH:ca. 7.
Lukt:Lätt oljig.
Rengöring:Verktyg rengörs med vatten och tvål.
Förvaring:ProtoxSvamp är hållbar i minst två år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.
Deponering:Tom förpackning och rester ska lämnas till den kommunala sophanteringen för farligt avfall.
Säkerhet:Läs alltid igenom säkerhetsdatabladet före användning.