ProtoxSoppstopp - Produktdata

Fortynning:ProtoxSoppStopp er klar til bruk, og må ikke fortynnes ytterligere.
Forbruk:0,15 - 0,25 liter/m2(avhenger av underlagets sugeevne)
Omrøring:Ja.
Påføring:Med pensel, ved sprøyting eller dypping.
Anvendelses-
temperatur:
> 5°C.
Tørketid:8 timer v/20°C på sugende bunn.På mindre sugende underlag og ved lavere temperaturer må det beregnes lenger tørketid.
pH:ca. 9.
Lukt:Luktsvak. Etter tørking ingen lukt.
Rengjøring:Værktøj rengjøres med vann og såpe. Tørket ProtoxSoppStopp som man ønsker å fjerne kan man prøve å fjerne med grundrens, acetone etc.
Oppbevaring:Kjølig i original emballasje med tett lokk.
Holdbarhet:ProtoxSoppStopp er holdbar i minst 2 år i uåpnet emballasje.
Avfallshåndtering:Ikke klassifiseres som farlig avfall, og kan håndteres som vanlig husholdningsavfall i henhold til kommunalt regelverk.
Arbeidsmiljø:Mal kode 00-1 (1993).