ProtoxSoppstopp

ProtoxSoppstopp er et profesjonelt og effektivt middel til etterbehandling for å unngå nye angrep av muggsopp. Middelet er lett å bruke.

Protox Soppstopp er et fargeløst vannbasert muggsoppmiddel. Det har en lav mal kode 00-1 og er ikke klassifisert som farlig, helseskadelig eller lignende.

Protox Soppstopp egner seg godt til etterbehandling for å unngå vekst og misfarging av muggsopp på porøse overflater som fuktig tre, gips, betong, eternittplater, mur, tapet etc. Det kan også benyttes utendørs på tre, fliser etc.

Protox Soppstopp er godt egnet til etterbehandling mot muggsopp på kuldebroer i huset, på fuktige bygningsmaterialer og byg-ningsdeler som periodevis blir våte.

Protox Soppstopp etterlater ingen helseskadelige stoffer i innemiljøet. (jf. certificeret afgasningsrapport Eurofins A/S).

CLP Klassifisering

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Kan gi en allergisk reaksjon