Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:ProtoxSkybrud er brugsklar og må ikke fortyndes
Forbrug:Ca. 0,5 liter pr. m2
Omrøring:Nej
Påføring:Med havesprøjte eller lignende lavtrykssprøjte
Anvendelses-temperatur:Over frysepunktet
Reaktionstid:Skumningen ophører i løbet af ca. 30 minutter
Blegning:Sarte (ikke farveægte) tekstiler kan bleges let
pH:Ca. 6
Lugt:Ingen
Rengøring:Værktøjet skylles med vand
Opbevaring:Skal opbevares i original emballage. Tåler frost
Holdbarhed:Op til 1 år fra produktionsdatoen i uåbnet emballage
Bortskaffelse:

Tom emballage kan smides ud med dagrenovationen

Rester afleveres til den kommunale affaldsindsamling

Sikkerhed:Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning
Miljø/arbejdsmiljø:Lugtfrit