ProtoxSkybrud - Produktdata

Fortynding:ProtoxSkybrud skal anvendes ufortyndet.
Påføring:Det indstrømmende vand fjernes. Når området er ”drænet” påføres ProtoxSkybrud på alle overflader med havesprøjte eller lignende lavtrykssprøjte.
Omrøring:Ikke nødvendig.
Anvendelses-temperatur:Over frysepunktet.
Reaktionstid:Skumningen ophører i løbet af ca. 30 minutter.
pH:ca. 6.
Lugt:Ingen.
Rengøring:Det anvendte udstyr skylles med vand.
Blegning:Sarte (ikke farveægte) tekstiler kan bleges let.
Opbevaring:Skal opbevares i den originale 20 l emballage. Tåler frost.
Holdbarhed:Op til 1 år i den originale emballage.
Bortskaffelse:Rester afleveres til den kommunale indsamlingsordning, tom emballage kan borskaffes med dagrenovation.
Arbejdsmiljø:Ingen særlige krav, se sikkerhedsdatabladet.