Anvendelse af ProtoxSkimmel

Hvad er ProtoxSkimmel?

ProtoxSkimmel er en grunder til at forebygge skimmelsvamp og misfarvning fra skimmelsvamp. Midlet er specielt velegnet på kuldebroer, fugtige bygningsmaterialer og bygningsdele der af og til bliver våde. ProtoxSkimmel kan bruges både indendørs og udendørs. Produktet har en svagt acetoneagtig lugt, indtil den er tør, hvorefter lugten helt forsvinder.

Du kan købe ProtoxSkimmel på vores webshop eller hos vores forhandlere.

 

Hvor bruger du ProtoxSkimmel?

ProtoxSkimmel

  • Må bruges både indendørs og udendørs
  • Er særligt velegnet til porøse overflader som fugtigt træ, gips, beton, eternitplader, murværk og tapet
  • Bruges ved en temperatur over 5°C

OBS: ProtoxSkimmel indeholder et bindemiddel, der kan danne en hinde efter tørring på ikke-sugende overflader som glas, plastik og glaserede fliser. Hinden kan være svær at fjerne så husk at afdække ikke-sugende overflader.

 

Forberedelse

Inden du behandler med ProtoxSkimmel, skal overfladen være lige så ren som ikke-angrebne overflader. Hvis der allerede er misfarvning og vækst af skimmelsvampe, skal den angrebne overflade derfor først desinficeres eller nedvaskes med ProtoxHysan.

ProtoxSkimmel er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Rækkeevnen er 3-5 m² pr. liter, men op til 6 m² på meget lidt sugende underlag.

Produktet skal omrøres inden brug.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.

 

Påføring

ProtoxSkimmel kan påføres med pensel, ved sprøjtning eller ved dypning.

Behandlingen med ProtoxSkimmel kan eventuelt kombineres med mekanisk afrensning som isafrensning, sandblæsning, fræsning eller lignende.

 

Efter behandling

Tørretiden er ca. 8 timer.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug. Er der spild, som er tørret ind, kan det forsøges fjernet med grundrens, acetone eller lignende.

ProtoxSkimmel er holdbar i mindst 2 år fra produktionsdato i uåbnet emballage og skal opbevares frostfrit.

Rester og tom emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

Efter brug af ProtoxSkimmel kan der behandles med de fleste overfladeprodukter. Det er dog brugerens eget ansvar at afprøve produktets effektivitet til den konkrete opgave efter behandling med ProtoxSkimmel.

Efter endt behandling udendørs bør overfladen efterbehandles med et pigmenteret (dækkende) og vandafvisende overfladeprodukt for at beskytte træet mod nedbrydning forårsaget af solens UV stråler og udvaskning af regn. Emnet skal være helt tørt, inden efterbehandlingen udføres. Efterbehandlingen bør ske inden for en måned.