Anvendelse af ProtoxSC20


Hvad er ProtoxSC20?

ProtoxSC20 er et grundrengøringsmiddel, som gør brandskadesanering lettere ved effektivt at fjerne sod, olie, fedstoffer og andre typer fastgroet snavs. Produktet er lavalkalisk, ikke ætsende og har en lav pH på bare 9,9. Det gør det let og sikkert at arbejde med. ProtoxSC20 er desuden fri for VOC’er, opløsningsmidler, duftstoffer, d-limonen (citrusbaseret opløsningsmiddel) og NMP.

Du kan bruge ProtoxSC20 til alle opgaver og afrensningstyper inden for brandsanering og grundig rengøring. Det kan både påføres med håndkraft, højtryksrensning eller skumudlægning.

Du kan købe ProtoxSC20 gennem Protox. Kontakt os her


Hvor bruger du ProtoxSC20?

  • Må bruges på alle overflader, der tåler vand
  • Er specielt effektivt på hårde overflader som metaller, kunststoffer, keramiske og de fleste lakerede overflader
  • Kan bruges på sarte overflader som polstrede møbler, tæpper og tøj, men kræver en god afskylning bagefter

Forberedelse

ProtoxSC20 fortyndes med vand afhængigt af opgavens karakter:

  • Brandskadesanering: 5-10% i vand
  • Skumudlægning: 2-5% i vand
  • Højtryksrensning: 2-5% i vand
  • Grundrengøring: 2-5% i vand
  • Universalrengøring: 1-2% i vand

Den optimale temperatur for vandet er 20-50°C, men ProtoxSC20 kan også bruges i koldt vand.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.


Arbejdsmiljø og sikkerhed

Kontakt med rengøringsmidler udgør altid en risiko for udtørring af huden og irritation eller varig skade på øjnene. Derfor skal du altid bruge de nødvendige værnemidler som handsker og ansigtsværn eller beskyttelsesbriller. Det er ingen undtagelse med ProtoxSC20. Selvom ProtoxSC20 er et lavalkalisk produkt, der ikke er klassificeret som ætsende, forårsager det alvorlig irritation ved kontakt med øjnene.


Påføring

ProtoxSC20 kan påføres med spray, børste, svamp eller klud. Lad produktet virke i ca. 5 min., hvorefter overfladerne bearbejdes grundigt og skylles efter med vand.


Produktet kan også påføres ved højtryksrensning eller skumudlægning. Her påfører du overfladerne et tykt lag startende nedefra og op. Lad opløsningen virke i ca. 15 min. og skyl efter med vand.

Det kan være nødvendigt at efterbehandle svært snavsede områder med børste eller skuresvamp.


Efter behandling

Redskaber og værktøj skylles grundigt med vand efter brug.
ProtoxSC20 skal opbevares frostfrit i den originale emballage og beskyttet mod direkte sollys.
Produktet er holdbart i 2 år i uåbnet emballage ved korrekt opbevaring.
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.