Produkt- och datablad

Datablad

 

Datablad

 

Produktdata

Spädning:

ProtoxSC20 späds enligt följande:

• Brand/sotsanering: 5-10% i vatten (ex 0,5 - 1dl per liter vatten)
• Skumpåläggning: 2-5% i vatten
• Högtryckstvätt: 2-5% i vatten
• Grovrengöring: 2-5% i vatten
• Universalrengöring: 1-2% i vatten
Förbrukning:Beror på uppgiftens art och storlek
Omrörning:Nej, behövs ej
Applicering:Med spray, borste, svamp, trasa, högtryck eller skumpåläggare
Appliceringstemperatur:Optimal: 20-50°C. Kan även användas i kallt vatten
pH:Ungefär 9.9 i koncentrat
Lukt:Något alkoholhaltig/aminliknande
Rengöring:Skölj använda verktyg noggrant med vatten
Lagring:Frostfritt och skyddad från direkt solljus
Hållbarhet:2 år i oöppnad förpackning
Kassering:Tomma förpackningar och rester måste lämnas in som farligt avfall
Säkerhet:Läs alltid säkerhetsdatabladet innan användning