Produktdata

 

Fortynning:

ProtoxSC20 fortyndes med vand afhængigt af opgaven:

Brann-/sotsanering: 5–10 % i vann (eks. 0,5–1 dl per liter vann)
Skumpåføring: 2-5 % i vann
Høytrykksspyler: 2-5 % i vann
Dyp rengjøring: 2-5 % i vann
Universalrengjøring: 1-2 % i vann
Forbruk:Avhenger av oppgavens art og størrelse
Omrøring:Nej
Påføring:Med spray, børste, svamp, klut, høyttrykk eller skumpåfører
Anvendelsestemperatur:Optimal: 20-50°C. Kan også brukes i kaldt vann
pH:Ca. 9,9 i konsentrat
Lukt:Litt alkoholholdig/aminlignende
Rengjøring:Skyll brukt verktøy grundig med vann
Oppbevaring:Frostfritt og beskyttet mot direkte sollys
Holdbarhet:2 år i uåpnet emballasje
Kassering:Tom emballasje og rester skal leveres inn som farlig avfall
Sikkerhet:Les alltid sikkerhetsdatabladet før bruk