Bruk av ProtoxSC20


Hva er ProtoxSC20?

ProtoxSC20 er et profesjonelt og lavalkalisk (pH 9,9 i konsentrat) rengjøringsmiddel for rengjøring av sot, olje og fete overflater, og kan brukes på en hvilken som helst overflate som tåler vann. Det gjør den trygg og enkel å jobbe med. ProtoxSC20 er også fri for VOC, løsemidler, dufter, d-limonen (sitrusbasert løsemiddel) og NMP.

ProtoxSC20 er spesialutviklet for brannsanering, men har et bredt spektrum av bruksområder og kan i konsentrat til og med brukes til fjerning av grafitti.

ProtoxSC20 er klimanøytralt og er utviklet som et bærekraftig alternativ helt uten løsemidler og med lavere pH enn andre alternativer på markedet med tilsvarende effekt. Den kan påføres for hånd, med høytrykksrengjøring eller skumpåføring.

Du kan kjøpe ProtoxSC20 direkte via oss. Kontakt oss for å høre mer »


Hvor bruker du ProtoxSC20?

 • Kan brukes på alle overflater som tåler vann
 • Er spesielt effektiv på harde overflater som metaller, plast, keramikk og de fleste lakkerte overflater
 • Kan brukes på ømfintlige overflater som stoppede møbler, tepper og klær, men krever da at overflatene skylles med vann etter rengjøring

Forberedelser

ProtoxSC20 fortynnes som følger:

 • Brann-/sotsanering: 5–10 % i vann (eks. 0,5–1 dl per liter vann)
 • Skumpåføring: 2-5 % i vann
 • Høytrykksspyler:  2-5 % i vann
 • Dyp rengjøring:  2-5 % i vann
 • Universalrengjøring:  1-2 % i vann

Optimal vanntemperatur ved fortynning er 20–50°C, men ProtoxSC20 kan også brukes i kaldt vann.

Les alltid sikkerhetsdatabladet før du bruker produktet.


Arbeidsmiljø og sikkerhet

Kontakt med rengjøringsprodukter utgjør alltid en risiko for uttørking av huden og irritasjon eller permanent skade på øynene. Bruk derfor alltid nødvendig verneutstyr som hansker og ansiktsvern eller vernebriller. Dette er ikke noe unntak med ProtoxSC20. Selv om ProtoxSC20 er et lavalkalisk produkt som ikke klassifiseres som etsende, forårsaker det alvorlig øyeirritasjon.


Påføring

ProtoxSC20 påføres enkelt med spray, børste, svamp eller klut. La produktet virke i ca. 5 min etter påføring. Deretter bearbeides overflatene grundig og etterskylles med vann.

Produktet kan også påføres gjennom høytrykks- eller skumpåføring. Da skal produktet påføres på overflatene i et tykt lag nedenfra og opp. La løsningen virke i ca 15 min. og skyll deretter med vann. Det kan være nødvendig å bearbeide svært skitne områder med en børste eller skureplate en ekstra gang.


Etter behandling

 • Skyll redskapene grundig med vann etter bruk
 • ProtoxSC20 skal oppbevares frostfritt i originalemballasjen og beskyttes mot direkte sollys
 • Produktet er holdbart i 2 år i uåpnet emballasje, når det oppbevares korrekt
 • Tom emballasje og rester skal leveres inn som farlig avfall