Användning av ProtoxSC20


Vad är ProtoxSC20?

ProtoxSC20 är ett professionellt och lågalkaliskt (pH 9,9 i koncentrat) grovrengöringsmedel för rengöring av sot, olja och feta ytor som kan användas på alla ytor som tål vatten. Det gör den säker och enkelt att arbeta med. ProtoxSC20 är även fri från VOC, lösningsmedel, dofter, d-limonen (citrusbaserat lösningsmedel) och NMP.

ProtoxSC20 är speciellt framtaget för brandsanering men har ett brett spektrum för användning och kan i koncentrat även användas för rengöra grafitti. ProtoxSC20 är klimatneutral och har utvecklats som ett miljömässigt och hållbart alternativ helt utan lösningsmedel och med lägre pH än marknadens alternativ med motsvarande effekt. Den kan appliceras för hand, högtrycksrengöring eller skumapplicering.

Du kan köpa ProtoxSC20 direkt via oss. Kontakta oss för att höra mer.


Var använder du ProtoxSC20?

 • Kan användas på alla ytor som tål vatten
 • Är särskilt effektivt på hårda ytor som metaller, plast, keramik och de flesta lackerade ytor
 • Kan användas på känsliga ytor som stoppade möbler, mattor och kläder men kräver en då att ytorna sköljs med vatten efter rengöring

Förberedelser

ProtoxSC20 späds enligt följande:

 • Brand/sotsanering: 5-10% i vatten (ex 0,5 - 1dl per liter vatten)
 • Skumpåläggning: 2-5% i vatten
 • Högtryckstvätt:  2-5% i vatten
 • Grovrengöring:  2-5% i vatten
 • Universalrengöring:  1-2% i vatten

Optimal vattentemperatur vid spädning är 20-50°C men ProtoxSC20 kan även användas i kallt vatten.

Läs alltid säkerhetsdatabladet innan du använder produkten.


Arbetsmiljö & säkerhet

Kontakt med rengöringsprodukter utgör alltid en risk för uttorkning av hud och irritation eller permanent skada på ögonen. Använd därför alltid nödvändig skyddsutrustning som handskar och ansiktsskydd eller skyddsglasögon. Detta är inget undantag med ProtoxSC20. Även om ProtoxSC20 är en lågalkalisk produkt som inte klassificeras som frätande orsakar den allvarlig ögonirritation.


Applicering

ProtoxSC20 appliceras enkelt med spray, borste, svamp eller trasa. Låt produkten verka i ca. 5 min efter applicering. Därefter bearbetas ytorna ordentligt och eftersköljs med vatten.

Produkten kan även appliceras genom högtrycks- eller skumapplicering, varpå ytorna appliceras med ett tjockt lager nedifrån och upp. Låt lösningen verka i ca. 15 min. och skölj därefter med vatten. Det kan vara nödvändigt att bearbeta kraftigt nedsmutsade områden med en borste eller skurplatta ytterligare en gång.


Efter behandling

 • Skölj redskapen noggrant med vatten efter användning
 • ProtoxSC20 skall förvaras frostfritt i originalförpackningen och skyddas mot direkt solljus
 • Produkten är hållbar under 2 år i oöppnad förpackning när den lagras korrekt
 • Tomma förpackningar och rester skall lämnas in som farligt avfall