ProtoxMögel - Produktdata

Spädning:ProtoxMögel är klar att använda och behöver inte spädas ytterligare.
Applicering:Med pensel, sprutning eller doppande.
Omröres:Ja.
  
Användningstemperatur:> 5°C.
Torktid:8 timmar vid 20°C på porösa ytor. På mindre sugande ytor och vid lägre temperaturer är torktiden längre. Applicering på icke sugande ytor, som till exempel glas, plast, glaserat kakel etc., kan medföra en viss hinnbildning som är enkel att torka bort - se avsnittet Rengöring.
pH:Ca. 9.
Lukt:Svag lukt, efter torkning ingen lukt.
Rengöring:Verktyg rengörs med tvål och vatten. Eventuellt spill kan tas bort med rengöringsmedel, aceton eller liknande.
Förvaring:Förvaras frostfritt.
Hållbarhet:ProtoxMögel är hållbar i minst 2 år i oöppnad förpackning.
Deponering:Tomma behållare skal deponeras i overensstemmelse med de lokale regler.