ProtoxMögel - Användning

ProtoxMögel är enkel att använda - använd antingen pensel, sprutning eller doppande.

Om det redan har skett missfärgning och tillväxt av mögel, bör den angripna ytan desinficeras eller tvättas med ProtoxHysan eller ProtoxBiox före applicering av ProtoxMögel. Kombinera alternativt med mekanisk rengöring som is- eller sandblästring, fräsning eller liknande innan ytan behandlades med ProtoxMögel.

Ytor inomhus bör rengöras så att de är minst lika rena som ytor som inte angripits av mögelsvamp.

Inomhusbehandling bör begränsas till mindre ytor. En avgasningsrapport från Eurofins visar dock att inga skadliga ämnen släpps ut i inomhusluften.

Om ProtoxMögel appliceras på en nyputsad yta, finns det en risk för en gulaktig missfärgning på den putsade ytan.

Efter användning av ProtoxMögel utomhus ska en efterbehandling göras när ytan är torr. Det bör ske inom en månad. Då ska en pigmenterad och vattenavvisande ytbehandling användas.
 

Förbrukning

0,15 - 0,25 liter/m2, beroende på träets uppsugningsförmåga.


Säkerhet

Läs alltid säkerhetsdatabladet noga innan användning. Säkerhetsdatabladet kan hämtas på www.protox.se eller begäras via telefon.


Ventilation

Sörj för god ventilation under applicering.