ProtoxMögel

ProtoxMögel är ett professionellt och effektivt grundmedel, som håller ytan fri från angrepp av mögel. Medlet är enkelt att använda.

ProtoxMögel är ett färglöst och vattenbaserat mögelmedel. Det har en låg MAL-kod (00-1) och är inte klassi­ficerat som farligt eller riskfyllt. Med ProtoxMögel kan du därför enkelt förbättra din arbetsmiljö.

ProtoxMögel är lämpligt till att förebygga tillväxt och missfärgning av mögelsvampar på porösa ytor, som till exempel fuktigt trä, gips, betong, eternit, murverk, tapeter etc.

Det förebygger och bekämpar dessutom missfärgning utomhus på till exempel trä och kakel. ProtoxMögel är lämplig för att förebygga mögeltillväxt på köldbryggor i bostäder, på fuktiga byggnadsmaterial samt byggnads­delar som ofta blir våta.

Typiska problemområden är takspärrar och takskivor i vindsrum med dålig ventilation, kondens på takskivor på grund av underkylning, dårligt isolerede ydervægge etc.

ProtoxMögel skapar ingen avgasning till inomhusklimatet.


CLP klassificering

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Kan orsaka en allergisk reaktion

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”