Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:Anvendes koncentreret – må ikke fortyndes ved bekæmpelse af skimmel. Anvendt til desinfektion af bakterier og virus fortyndes 1:4 med vand.
Rækkeevne:Afhængig af bund og angrebets omfang 10-25 m2 pr. liter.
Omrøring:Nej.
Påføring:Påføres bedst med have- eller rygsprøjte. Hvis angrebet er massivt anbefales bearbejdning med stiv børste/kost.
Anvendelses-temperatur:> 5°C.
Ventilation:Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse og i udtørringsperioden.
Korrosion/blegningDer kan forekomme blegning på farvefølsomme overflader/materialer.
Tørretid4-8 timer ved 20°C.
pH:3,5 - 4.
Lugt:Ingen.
Rengøring:Vand og sæbe.
Opbevaring:Ikke over 35 grader – tåler frost.
Holdbarhed:12 mdr. fra produktionsdatoen.
Bortskaffelse:Tom emballage skylles og kan derefter bortskaffes med dagrenovationen.
Sikkerhed:Læs leverandørbrugsanvisning inden anvendelse.
Produktet er ætsende og enhver form for hudkon takt skal undgås. Anvend derfor altid, tætsluttende heldragt, ansigtsskærm (samt afdækning af hovedet), gummistøvler og gummihandsker. Sørg for at overgangen mellem støvler, handsker og dragt er tapet helt tæt.
Pas på ved aftagningen af beskyttelsesudstyret og genbrug under ingen omstændigheder beskyttelsesdragten.
Læs i øvrigt sikkerhedsdatabladet grundigt.
Miljø/arbejdsmiljø:Ætsende, lugtfrit.