ProtoxLugtfri - Produktdata

Fortynning:Protox Luktfri er klar til bruk, og skal ikke fortynnes.
Forbruk:Anslått til 0,25 – 0,5 l/m², men det er helt avhengig av materialets sugeevne.
Omrøring:Skal røres om/ristes før bruk.
Påføring:Påføres lettest med en hagesprøyte.
Brukstemperatur:> 5°C.
Reaksjonstid:Skummingen opphører i løpet av ca. 30 minutter.
pH:Ca. 8.
Lukt:Svakt syrlig.
Rengjøring:Verktøy skylles med vann.
Oppbevaring:Protox Luktfri oppbevares kjølig og frostfritt i originalemballasjen.
Holdbarhet:Ved korrekt oppbevaring 2 år fra produksjonsdatoen.