ProtoxLuktfri - Produktdata

Förtunning/spädning:

ProtoxLuktfri är klar för användning och behöver inte förtunnas/spädas ut.

Förbruk:

Beräknat 0,25 – 0,5 l/m² men beror fullständigt på materialets sugförmåga.

Omröring:

Skall röras om/skakas om innan bruk.

Applicering:

Appliceras lättast med en trädgårdsspruta.

Användningstemperatur:

> 5° C.
pH:Ca. 8.
Lukt:

Svagt syrlig.

Rengöring:

Verktyg skall sköljas med vatten.

Förvaring/Lagring:

ProtoxLuktfri förvaras svalt och frostfritt i originalemballage.

Hållbarhet:

Vid korrekt förvaring 2 år från produktionsdatumet.