ProtoxLuktfri - Användning

ProtoxLuktfri är företrädesvis avsedd att användas på ställen där ProtoxHysan kan förorsaka blekning – med andra ord på textiler, stoppade möbler, mattor m.m., men ProtoxLuktfri kan liksom ProtoxHysan också användas på andra ytor som t.ex. avfallshinkar, avfallscontainers m.m.

Protox Luktfri innehåller bakterier som kan föröka sig och växa på behandlade ytor och därmed bryta ner illaluktande ämnen. ProtoxLuktfri har därför viss långtidseffekt.

Försöken visar att ProtoxLuktfri är effektiv mot en lång rad lukter som t.ex. urinlukt från hund/katt och människor. Detta beror på att ProtoxLuktfri kapslar in och bryter ner en lång rad organiska luktämnen, både svavelhaltiga och kvävehaltiga förbindelser, ja, till och med ämnen som smörsyra, propionsyra och ättiksyra bryts ner.