ProtoxLuktfri

ProtoxLuktfri är ett effektivt medel för borttagning av dålig lukt från alla typer av ytor – speciellt användbar på "mjuka" ytor, som t.ex. stoppade möbler, kläder, mattor och andra textilier.

ProtoxLuktfri är ett professionellt luktborttagningsmedel, baserat på en kombination av kemisk och biologisk luktsanering.

Produkten fångar upp och kapslar in de illaluktande ämnena tills mikroorganismerna kan bryta ner dem.

 

Användning

ProtoxLuktfri kan användas på alla ytor, men är speciellt effektiv på "mjuka" ytor som t.ex. stoppade möbler, skor, idrottskläder, mattor och andra textilier. ProtoxLuktfri kan även användas i t.ex. sopkärl.

 

Innehåll

ProtoxLuktfri innehåller inte parfym eller doftämnen, och kommer därför inte att "maskera" den dåliga lukten. I stället kapslas de illaluktande ämnena in och bryts ner av mikroorganismerna.

Dessa mikroorganismer ger en långvarig effekt.

ProtoxLuktfri är mycket effektivt mot en rad lukter, som t.ex. urin (hund/katt/människa), tobaksrök, svett och "sopor". Även smörsyra bryts ner av ProtoxLuktfri.

CLP Klassificering

Innehåller 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera