ProtoxLugtfri

ProtoxLugtfri er et middel til at fjerne dårlig lugt på alle overflader, men specielt på de ”bløde” overflader som polstrede møbler, tekstiler (sko, sportstøj, etc.) og tæpper.

  • Nedbryder dårlig lugt uden brug af parfume eller duftstoffer
  • Kan bruges mod lugt fra f.eks. urin (dyr og mennesker), tobaksrøg, sved og smørsyre (sure tæer)
  • Er specielt effektivt på ”bløde” overflader som tekstiler, møbler, tæpper og sko, men kan bruges på alle overflader (f.eks. i affaldsbeholdere)
  • Må anvendes af ALLE – både professionelle og private

Fordelene ved ProtoxLugtfri

ProtoxLugtfri indeholder ingen parfume eller duftstoffer og vil derfor ikke ”overdøve” den dårlige lugt. I stedet indkapsler og nedbryder mikroorganismerne i produktet de lugtstoffer, som giver den dårlige lugt. De selvsamme mikroorganismer sikrer også, at effekten varer ved længe efter, du har brugt ProtoxLugtfri.

Produktet kan bruges på alle overflader, men det specielle ved ProtoxLugtfri er, at det er specielt effektivt på ”bløde” overflader uden at efterlade mærker eller blegning. ProtoxLugtfri er nemlig specielt udviklet til denne type materialer.

ProtoxLugtfri er udviklet med miljøbevidsthed i tanke og derfor er det også sikkert at bruge for hele familien. Det efterlader ingen restkemikalier eller duftstoffer, som kan fremkalde allergi og overfølsomhed. Det er derfor helt sikkert at bruge – også der, hvor folk færdes hele tiden.

Anvendelse af ProtoxLugtfri

Hvad er ProtoxLugtfri?

ProtoxLugtfri er et professionelt middel til at fjerne lugt og er baseret på en kombination af kemiske og biologiske processer. Produktet indeholder nemlig bakterier, som laver enzymer, der nedbryder lugtstofferne i stedet for at ”overdøve” lugten med parfume. Derfor indeholder ProtoxLugtfri ingen parfume eller duftstoffer.

ProtoxLugtfri kan bruges på alle overflader, men er specielt godt på ”bløde”, sarte overflader som f.eks. polstrede møbler, tæpper, sko, sportstøj og andre tekstiler. ProtoxLugtfri kan også bruges i f.eks. skraldespande og affaldscontainere.

Produktet fjerner mange forskellige lugte som tobaksrøg, smørsyre (også kendt som ”sure tæer”), lugten af ”gammel kælder/loftsrum” og lugten af urin fra kæledyr og mennesker. Det skyldes, at ProtoxLugtfri indkapsler og nedbryder en lang række organiske lugtstoffer. Det tager både svovlholdige forbindelser (lugt af rådne æg eller kloak) og kvælstofholdige forbindelser (lugt af rådden fisk eller toiletter). Selv stoffer som propionsyre og eddikesyre nedbrydes.

ProtoxLugtfri har en svagt syrlig lugt, som forsvinder, når det tørrer.

Hvor bruger du ProtoxLugtfri?

  • Kan bruges på alle overflader, men er specielt godt på ”bløde”, sarte overflader som f.eks. polstrede møbler, tæpper, sko, sportstøj og andre tekstiler
  • Bruges ved en temperatur over 5°C

Forberedelse

ProtoxLugtfri er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Forbruget er ca. 0,25-0,5 liter pr. m2, men det afhænger af materialets sugeevne.

Produktet skal omrøres/rystes inden brug.

Undgå at indånde sprøjtetågen.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.

Påføring

ProtoxLugtfri sprøjtes på det lugtende område med en havesprøjte eller sprayflaske. Vent 48 timer, mens produktet virker på lugten. Gentag behandlingen, hvis lugten ikke er helt væk.

Efter behandling

Tørretiden er ca. 48 timer.

Redskaber og værktøj skylles med vand efter brug.

ProtoxLugtfri skal opbevares køligt og frostfrit i den originale emballage.

Produktet er holdbart i 2 år fra produktionsdatoen ved korrekt opbevaring.

Tom emballage kan smides ud med dagrenovationen.

Læs også

Emballagestørrelser

500 ml sprayflaske
5,0 liter plastdunk

CLP Klassificering

Indeholder 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

overblik over vores produkter

Vores produktkatalog indeholder guides og beskrivelser m.m.