Säkerhetsdatablad och produktinformation


Säkerhetsdatablad


Produktdata

Spädning:ProtoxKombi Aqua är färdig att använda och skall ej spädas
Förbrukning:0,2 liter pr. m²
Omröres:Ja
Applicering:Med pensel eller roller
Miljökrav vid användning:Temperatur > 5°C, fukt < 80 % RH, träfukt < 18 %
Torktid:Ca. 24 timer vid 23°C och relativ fukt på 60 %
pH:Ca. 7
Lukt:Lätt oljeaktig
Rengöring:Verktyg rengörs med tvål och vatten
Förvaring:Förvara svalt men frostfritt
Hållbarhet:2 år i oöppnad förpackning
Kassering:Tomma förpackningar och rester skall hanteras som farligt avfall
Säkerhet:Läs alltid säkerhetsdatabladet före bruk

 

Läs även

 

Hittade du inte det du letade efter?