Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:ProtoxKombi Aqua er brugsklar og må ikke fortyndes
Forbrug:0,2 liter pr. m²
Omrøring:Ja
Påføring:Med pensel eller rulle
Anvendelses-betingelser:Temperatur > 5°C, fugt < 80 % RH, træfugt < 18 %
Tørretid:Ca. 24 timer ved 23°C og relativ fugt på 60 %
pH:Ca. 7
Lugt:Let olieagtig
Rengøring:Værktøj rengøres med vand og sæbe
Opbevaring:Opbevares køligt men frostfrit
Holdbarhed:2 år i uåbnet emballage
Bortskaffelse:Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald
Sikkerhed:Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning