ProtoxKombi Aqua - Produktdata

Fortynding:ProtoxKombi Aqua er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
Forbrug:0,20 liter pr. m².
Omrøring:Omrøres inden brug.
Påføring:Med pensel eller rulle.
Anvendelses-betingelser:Temp > 5 °C, fugt < 80 % RH, træets fugtindhold ikke over 18 % træfugt.
Tørretid:Ca. 24 timer ved 23 °C, 60 % RH.
pH:ca. 7.
Lugt:Let olieagtig.
Rengøring:Værktøj rengøres med vand og sæbe.
Opbevaring:ProtoxKombi Aqua er holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage. Opbevares køligt men frostfrit.
Bortskaffelse:Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Sikkerhed:Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning.