Användning av ProtoxKombi Aqua


Vad är ProtoxKombi Aqua?

ProtoxKombi Aqua är ett träskyddsmedel mot angrepp av trädnedbrytande svampar (t.ex. äkta hussvamp, pulverskinn och mögelticka), trädnedbrytande insekter (t.ex. borrbaggar och husbockar) och mögel. Produkten är avsedd att skydda träverk i klass 2 och 3 (dvs träverk under taket och exteriört trä som exponeras för fukt). ProtoxKombi Aqua är inte avsedd för trä i markkontakt t.ex. nedgrävda pelare och stolpar.

Du kan köpa ProtoxKombi Aqua i vår webbshop eller hos våra återförsäljare.

 

Var använder du ProtoxKombi Aqua?

  • Används på nytt och gammalt träverk
  • Kan användas utanför ångspärren t.ex. på fönster, ytterdörrar, beklädnad, staket, carportar och bodar
  • Använd INTE innanför ångspärren (dvs inne i hemmet)
  • Används på trä med en temperatur över 5 ° C, en relativ luftfuktighet under 80 % och en träfuktighet under 18 %

Forberedelse

ProtoxKombi Aqua är färdig att användas och skall ej spädas.

Förbrukning är ca. 0,2 liter per m².

Produkten måste röras om före användning.

Läs alltid säkerhetsdatabladet innan du använder produkten.


Applicering

ProtoxKombi Aqua kan appliceras med pensel eller roller.

Undvik spill på mark eller i vattendrag.

Utför alltid behandlingen på en förstärkt yta eller med överdrag.


Efter behandling

Torktiden är ca. 24 timmar vid 23 °C och en relativ luftfuktighet på 60 %.

Redskap och verktyg rengörs med tvål och vatten efter användning.

ProtoxKombi Aqua ska förvaras svalt och frostfritt i originalförpackningen.

Produkten är hållbar i 2 år i oöppnad förpackning vid rätt förvaring.

Tomma förpackningar och rester ska lämnas till det kommunala avfallssystemet för farligt avfall.

För utomhusbruk: Efter behandling bör ytan efterbehandlas med en pigmenterad (ej genomskinlig) ytprodukt för att skydda träet från nedbrytning av solens UV-strålar och urlakning av regn. ProtoxKombi Aqua kan övermålas med alla vattenbaserade ytprodukter. Om du vill ha oljebaserad ytbehandling måste behandlingen med ProtoxKombi Aqua först vara HELT torr.


Läs även

 

Hittade du inte det du letade efter?