ProtoxKombi Aqua - Anvendelse

ProtoxKombi Aqua er et træbeskyttelsesmiddel der er beregnet til at beskytte træværk i klasse 2 og 3 (træ under tag og udvendigt træ – der lejlighedsvis bliver opfugtet) mod angreb af trænedbrydende svampe, trænedbrydende insekter og skimmelsvamp.

ProtoxKombi Aqua kan anvendes på vinduer, udvendige døre, beklædning, hegn, carporte, skure, altså generelt UDENFOR dampspærren.

ProtoxKombi Aqua må IKKE anvendes inde i boligen (= INDENFOR dampspærren).

ProtoxKombi Aqua er ikke beregnet til træ i jordkontakt – stolper/pæle etc. der nedgraves.

Når ProtoxKombi Aqua anvendes udendørs, så bør det overmales med et pigmenteret (dækkende) overfladeprodukt for at beskytte træet mod nedbrydning forårsaget af solens UV stråler og udvaskning af regn.

ProtoxKombi Aqua kan overmales med alle vandbasserede overfladeprodukter, ønskes brug af oliebasseret overfladebehandling, sørg da for at behandlingen med ProtoxKombi Aqua er HELT gennemtør.

Undgå spild af produktet på jorden eller i vandløb, foretag altid behandlingen på befæstet overflade, eller foretag afdækning.