Anvendelse af ProtoxKombi Aqua


Hvad er ProtoxKombi Aqua?

ProtoxKombi Aqua er træbeskyttelse mod angreb af trænedbrydende svampe (f.eks. Ægte Hussvamp, Gul Tømmersvamp og Hvid Tømmersvamp), trænedbrydende insekter (f.eks. Borebiller og Husbukke) og skimmelsvamp. Produktet er beregnet til at beskytte træværk i klasse 2 og 3 (det vil sige træværk under tag og udvendigt træ, der lejlighedsvis bliver opfugtet). ProtoxKombi Aqua er ikke beregnet til træ i jordkontakt f.eks. stolper og pæle, der graves ned.

Du kan købe ProtoxKombi Aqua på vores webshop eller hos vores forhandlere.

 

Hvor bruger du ProtoxKombi Aqua?

  • Bruges på nyt og gammelt træværk
  • Må bruges uden for dampspærren f.eks. på vinduer, udvendige døre, beklædning, hegn, carporte og skure
  • Må IKKE bruges inden for dampspærren (det vil sige inde i boligen)
  • Bruges på træ med en temperatur over 5°C, en relativ luftfugtighed under 80 % og en træfugt under 18 %

Forberedelse

ProtoxKombi Aqua er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Forbruget er ca. 0,2 liter pr. m2.

Produktet skal omrøres inden brug.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.


Påføring

ProtoxKombi Aqua kan påføres med pensel eller rulle.

Undgå spild af produktet på jorden eller i vandløb.

Foretag altid behandlingen på befæstet overflade eller med afdækning.


Efter behandling

Tørretiden er ca. 24 timer ved 23°C og en relativ luftfugtighed på 60 %.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

ProtoxKombi Aqua skal opbevares køligt og frostfrit i den originale emballage.

Produktet er holdbart i 2 år i uåbnet emballage ved korrekt opbevaring.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Ved udendørs brug: Efter endt behandling bør overfladen efterbehandles med et pigmenteret (dækkende) overfladeprodukt for at beskytte træet mod nedbrydning forårsaget af solens UV stråler og udvaskning af regn. ProtoxKombi Aqua kan overmales med alle vandbaserede overfladeprodukter. Ønsker du oliebaseret overfladebehandling, skal behandlingen med ProtoxKombi Aqua først være HELT gennemtør.