ProtoxKombi Aqua

 

ProtoxKombi Aqua är en allt-i-ett produkt för att bli av med trädnedbrytande svampar, insekter och mögel. Medlet är effektivt mot bland annat husbock, äkta hussvamp och mögelticka.

ProtoxKombi Aqua:

  • Skyddar trä från angrepp av trädnedbrytande svampar, insekter och mögel
  • Förhindrar framtida angrepp från trädnedbrytande svampar, insekter och mögel
  • Förhindrar spridning av pågående attacker av trädnedbrytande svampar och insekter
  • Kan användas av ALLA - både professionellt och privat

Du kan köpa ProtoxKombi Aqua i vår webbshop eller hos våra återförsäljare.

 

Fördelarna med ProtoxKombi Aqua

Med ProtoxKombi Aqua spar du tid och kan effektivt eliminera problem och risker. ProtoxKombi Aqua är en kombinationsprodukt som hanterar flera uppgifter i en behandling. Samtidigt som ett aktivt angrepp elimineras behandlas även ytorna förebyggande mot framtida angrepp. På så sätt kan två uppgifter utföras i en behandling.

 

ProtoxKombi Aqua är testad och godkänd

ProtoxKombi Aqua har samtliga nödvändiga godkännanden i enlighet med dansk och EU-lagstiftning. Produkten är testad och godkänd enligt EN-standarderna EN 152, EN 46 och EN 118 efter åldring och urlakning enligt EN 84 / EN73.

ProtoxKombi Aqua är även godkänt som träskyddsmedel i PT8 av Kemikalieinspektionen med godkännandenummer: 5622.

ProtoxKombi Aqua har MAL 00-1 och innehåller inga lösningsmedel.

 

Förpackningar

5,0 liter plastdunk

 

CLP klassificering

FiskVarning

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate, propiokonazol;(+)-1- [2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxalin-2-ylmetyl]-1H-1,2,4-triazol. Kan orsaka en allergisk reaktion.

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

 

 

Läs även


Hittade du inte det du letade efter?